DEPOTEK

http://www.depotek.com.tr
 • Üretici
 • Distribütör
 • Uygulamacı
 • Satıcı
 • Bayi
 • İthalatçı
 • Genel Dağıtıcı
 • İhracatçı
 • Üretici
 • Distribütör
 • Uygulamacı
 • Satıcı
 • Bayi
 • İthalatçı
 • Genel Dağıtıcı
 • İhracatçı

Depotek' in Vizyonu ve Kalite Anlayışı ;Tüm faaliyetlerinde müşteriye, personele, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak. Tüm ilişkilerde paylaşımcı ve uzlaşmacı olmak. Müşteriyi zorlamadan, çıkar gözetmeksizin yönlendirmek. Müşteri istek, gereksinim ve beklentilerini anlamak ve müşteri beklentilerini aşarak karşılamak. Otonom yönetim, merkezi denetim uygulamak. Üstten talimat yerine, alttan karar ve üstten onayı benimsemek. Yenilikçi ve yara... Devamı Depotek' in Vizyonu ve Kalite Anlayışı ;Tüm faaliyetlerinde müşteriye, personele, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak. Tüm ilişkilerde paylaşımcı ve uzlaşmacı olmak. Müşteriyi zorlamadan, çıkar gözetmeksizin yönlendirmek. Müşteri istek, gereksinim ve beklentilerini anlamak ve müşteri beklentilerini aşarak karşılamak. Otonom yönetim, merkezi denetim uygulamak. Üstten talimat yerine, alttan karar ve üstten onayı benimsemek. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirerek, performansı ve yaratılan değeri geliştirmek.Tüm personelin planlı ve sistematik eğitimler ile kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak, onları kendine çalışır bir psikolojiye eriştirmek. Ekip çalışmasını önde tutmak; kârı, zararı, başarı ve başarısızlığı paylaşmak. “Kaliteyi ön planda tutmak”, “prosesleri sürekli iyileştirmek”, “işi ilk seferinde doğru yapmak”, “teknolojik ve sektörel gelişmeleri izlemek” olgularıyla kaliteliyi üretmek ve geliştirmek için temel ilke ve yöntem olarak tümünü benimsemek. Kapat