KREDİLİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR


İşbu sözleşme, Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 74 A-Blok / Daire: 98 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim ŞANTİYELER DİJİTAL PLATFORM ANONİM ŞİRKETİ (kısaca ŞİRKET) ile bu sözleşme uyarınca sunulan hizmeti kullanmak isteyen ve bu doğrultuda üyelik esnasında gerekli bilgileri bildiren Üye arasında (kısaca “ÜYE”) akdedilmiştir.

2-) TANIMLAR


VERİ: İnternet sitesi veya mobil cihaz üzerinden veya başka bir şekilde, ŞİRKET tarafından üyelik hakkı kapsamında üyenin erişimine sunulan tüm bilgileri ifade eder. ÜYELİK HAKKI: Üyelik paketlerinin sağladığı sınırlarla bağlı olarak, ŞİRKETÇE sunulan verilere erişimi ve internet sitesinden üyelik paketinin sunduğu imkânlar kapsamında yararlanma (internet sitesi içindeki verilerin üyenin kullanımına açılması ve görüntülenmesi) hakkını ifade eder. Üyelik hakkından münhasıran ÜYENİN kendisi yararlanabilir. KORSAN KULLANIM: Herhangi bir kişinin üyelik sözleşmesine uymaksızın ve üye olmaksızın internet sitesini ve/veya mobil uygulamaları kullanması, bir üyeye ait şifrenin/şifrelerin, üyelik paketlerinin verdiği yetkiyi aşacak şekilde başkalarınca kullanılması, (birden fazla kullanım hakkı (üyelik) satın alınmaksızın, sistemin, aynı kullanıcı adı ve şifre ile birden fazla kişi tarafından kullanılması ya da kullandırılması) şifrenin/şifrelerin üye olmayan kişiye verilmesi, ŞİRKET’in sunduğu verilerin başkalarına verilmesi, izinsiz olarak herhangi bir aygıt ile kopyalanması veya çoğaltılması, üyenin veya bir başka kişinin şirketin sunduğu verileri veya metinleri basılı kopya olarak kullanması veya çoğaltması, değiştirmesi, yayınlaması, iletmesi, herhangi bir cihaza aktarması veya satışa sunması, türemiş çalışmalar yapması, kopyalaması, yeniden dağıtması veya yeniden iletme-yayımlama yapması ya da üye olmayan kişinin üyelik haklarını kullanması kısacası işbu sözleşme ile belirlenen kurallara aykırı şekilde gerçekleşen her türlü kullanım/kullandırma ve faydalanma/faydalandırma korsan kullanım teşkil eder ve korsan kullanım yasaktır.

3-) KONU


İş bu sözleşmenin konusu; ÜYENİN, ŞİRKET’in sahibi ve işleticisi olduğu, www.santiyeler.com (kısaca internet sitesi) adlı internet sitesine üye kayıt edilerek, üyelik paketlerinin sağladığı nispette ŞİRKET’in sağladığı verilere ulaşması, site içeriğinden faydalanması, sitenin kullanım koşulları ile taraflar arasındaki görev, sorumluluk hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4-) ÜYELİK PAKETLERİ ve ÜYENİN TABİ OLACAĞI ŞARTLAR


4.1) Üye, paketi dahilinde tanımlanan krediler 12 ay boyunca geçerlidir, yüklenme tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanılmayan krediler geçerliliğini kaybeder. Talep detayını görmek için sistemde belirtilen kredi adeti kadar kredi ÜYE hesabından düşer.
4.2) Dönemsel olarak internet sitesinin kullanıcılara sunmuş olduğu kampanyaların ve hakların süresi bittiğinde ya da herhangi bir durumda verilen ücretsiz özelliklerin kullanımı sonlandırıla bilinir. Üye, üye olduktan sonra, ücretini ayrıca ödeyerek, üye sistem üzerinden kredi satın alabilir.
4.3) ÜYE, kayıt işlemleri sırasında verdiği tüm bilgilerin (kişisel bilgiler, adres-ödeme bilgileri) ve site yönergesi ile sistem tarafından istenen diğer bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde yapılan yanlışlık sebebi ile doğacak her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu, ŞİRKET’in bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.
4.4)) ÜYE, bir üyelik paketinden diğerine ŞİRKETİN onay vermesi halinde ve fark ücreti ödeyerek geçiş yapabilir. ŞİRKET mevcut üyelik paketlerinden başka tipte üyelik paketleri ihdas edebilir.
4.5)) Üyeliğin tamamlanması veya aktivasyonu için internet sitesi üzerinden doldurulmuş olan başvuru formunun ve internet sitesi üzerinden temin edilecek sözleşmenin ıslak imzalı olarak ŞİRKETE gönderilmesi veya imzalı belgelerin ŞİRKETE fakslanması ŞİRKET tarafından istenebilir, bu halde üye talep edilen belgeleri talep edilen şekilde ŞİRKETE göndermekle yükümlüdür. Aksi halde şirket bütün yasal haklarını saklı tutma hakkına sahiptir.
4.6) Üyeliğin aktive edilmesi ŞİRKET’in onayına bağlanabilir bu halde üyelik sistem üzerinden aktive edilir. ŞİRKET, işbu sözleşmeye aykırılık halinde üyeliği aktive edip etmemekte veya üyeliği askıya almaya veya üyeliği iptal etmekte serbesttir.

5-) SORUMLULUKLAR


5.1) Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
5.2) Şirket, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
5.3) Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
5.4) Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
5.5) Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
5.6) ŞİRKET tarafından ÜYE'nin sistem üzerindeki e-posta adresine kampanya, reklam, sitemizi ziyaret sayısı veyahut site üzerinde ilgilendiği alan bilgisi gibi her türlü konuda bilgi amaçlı e-posta gönderilebilecektir. Bu hususta ÜYE dilerse e-posta bildirim listesinden ŞİRKET'e bildirim yapmak şartıyla ile çıkabilecektir. Sisteme dahil olmakla ÜYE e-posta almayı peşinen kabul eder.

6-) GİZLİLİK


6.1) İşbu sözleşme kapsamında ŞİRKET’in internet sitesi ve mobil cihazlar üzerinden üyenin erişimine sunmuş olduğu veriler, üyeye verilen şifreler, üyenin erişimine sunulan bilgi ve belgeler, ŞİRKET’in verileri elde etmek için kullandığı iş metotları, şablonları, inşaat projelerinin her türlü bilgileri, satın alma talepleri, 3. Kişilere ait Ad ve soyadı , ticari unvan, iletişim bilgisi, üye açısından gizli bilgi olarak kabul edilir ve gizli bilgilerin ifşası yasaktır, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Dolayısıyla ÜYE, korsan kullanıma yol açacak hiçbir eylemde bulunmayacağını, ayrıca korsan kullanım halinde, durumu derhal ŞİRKETE bildireceğini ve şifrenin/ şifrelerin değiştirilmesini sağlayacağını beyan kabul ve taahhüt eder.
6.2) Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
6.3) Bu nedenle yukarıdaki maddelerdeki yükümlerin üye tarafından kasten veya kusur ile ihlal edildiğinin veya korsan kullanım bulunduğunun ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde ŞİRKET, şifre/şifreleri bloke etmek, siteye erişim engellemek, üyeliği askıya almak veya iptal etmek, sözleşmeyi feshetmek, korsan kullanımı engelleyecek her türlü hukuki-cezai yola başvurmak haklarını haizdir. ŞİRKETİN bu hakları kullanması halinde üye, üyelik ücretinin iadesini isteyemez. Buna ek olarak böyle bir tespit halinde ÜYE, tabi bulunduğu üyelik paketinin üyelik seçenekleri tablosunda gösterilmekte olan yıllık ücret miktarınca cezai şart ödemeyi ve ŞİRKET nezdinde doğacak menfi-müspet zararları tazmin etmeyi kabul eder. Üye, cezai şartın fahiş olmadığını, işbu sözleşmenin uygulanması için vazgeçilmez şartın gizlilik olduğunu bu nedenle de cezai şartın konuluş sebebini idrak edip, cezai şartı kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.) ŞİFRE GÜVENLİĞİ


7.1) Şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
7.2) Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
7.3) Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8.) GARANTİ VERMEME


İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

9.) KAYIT VE GÜVENLİK


Üye, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

10.) ÜYELİK ÜCRETLERİ VE ÖDEME


10.1) İşbu sözleşme kredili üyelik sözleşmesidir. ÜYE kredi satın aldıktan sonra kredisi bitene kadar dilediği talebin detayını inceleyebilir. ÜYENİN kredisi bittikten sonra işbu sözleşmenin 11. Maddesi saklı kalmak kaydıyla yeniden kredi satın alabilir.
10.2) Kredi ücretleri ŞİRKET tarafından belirlenir. ŞİRKET kredi fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
10.3) Üyeliğin tesis edildiği ilk yıl için, Ek-1 üyelik seçenekleri tablosunda yazılı üyelik ücretleri aynen geçerlidir. ŞİRKET devam eden yıllarda üyelik paketlerinin ücretlerini istediği şekilde değiştirebilir.
10.4) Üyelik paketleri periyodik süreli olduğundan, aşağıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere; tüm üyelik ücretleri üye tarafından kredi satın almak yoluyla ödenir.
10.5) İşbu sözleşmenin, üyenin sözleşmeyi kabul etmesi akabinde üyelik sayfasında yapılacak ödeme ile yürürlüğe girer. Yapılan ödeme sonrasında Şirket üyeye faturasını e-fatura ya da kargo yolu ile gönderecektir.
10.6) Üyelik ücretine artı yüzde on sekiz (%18) KDV uygulanmaktadır.

11.) KREDİLİ ÜYELİKTE SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ


Kredili üyelikte kredi sıfırlandıktan sonra tekrar kredi satın alındığında işbu üyelik sözleşmesi aynı şartlarla yeniden kurulur. Kredi sona ermeden yeniden kredi satın alındığı takdirde ilk imzalanan sözleşme hükümleri devam eder.

12.) GENEL HÜKÜMLER


12.1) İnternet sağlayıcılarından veya yer sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlar, mobil cihazlardan veya GSM operatörlerinden kaynaklanan sorunlar veya mobil uygulamaların mobil cihazlar ile uyumsuz olmasından kaynaklanan sebepler veya üyenin kendisinden kaynaklanan sebepler veya ŞİRKET dışındaki üçüncü kişilerin eylemlerinden kaynaklanan sebepler veya benzer diğer hallerde, üyelerin internet sitesine veya verilere ulaşamamaları/mobil uygulamaları kullanamamaları, kısacası sözleşmeye konu hizmeti alamamaları halinde ŞİRKET’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmadığını üyeler kabul ederler. Bu kapsamda ŞİRKET donanım, işletim sistemi arızasından, network tasarım ve bağlantı hatalarından, virüs ve benzeri kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından veya üyenin üyelik hakkını kullanamamasından sorumlu tutulamaz. Bu haller ve buna benzer diğer haller mücbir sebep kabul edilir. Ancak mücbir sebep içinde geçen süreler, üyelik süresine eklenemez, ŞİRKET’in alacağını ortadan kaldırmaz, şirketin tahsil hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.
12.2) ÜYE, internet sitesini ve işbu sözleşmeye konu tüm hizmetleri kullanılmasına elverişli teknik özelliklere sahip yeterli olan donanımı veya yazılımı kendisinin temin edeceğini, ŞİRKETİN yazılım/donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
12.3) ÜYE, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden yararlanırken, yasaların getirdiği düzenlemelere uygun hareket edeceğini; aksi halde her türlü maddi ve/veya manevi, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve beyan eder. Şirketin sunduğu verilerin, bilgilerin, metinlerin veya yazılımın, telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 6102 sayılı TTK hükümleri ile koruma altına alınmıştır ve tamamı ile ŞİRKETE aittir. Üyenin tabi bulunduğu üyelik paketlerinin verdiği yetki dışında kalan her türlü kopyalama ve çoğaltma eylemi ve işlemleri TCK’nun 243,244 ve 246 maddeleri ve FSEK’in ilgili hükümleri ve TTK 54-63 maddeleri hükümleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bu tip eylemler sebebiyle ŞİRKET anılı mevzuattan doğan hakları kullanabileceği gibi, bu tip eylemler işbu sözleşmenin tanımlar bölümünde açıklanan korsan kullanım sayılır ve ŞİRKET korsan kullanım halinde SAHİP OLDUĞU TÜM HAKLARI aynı anda kullanabilir.
12.4) İşbu sözleşme kapsamında sunulan bilgi ve veriler, ŞİRKET’in bu veriler ile ilgili bir yükümlülük üstlendiği, inşaat projeleri ve satın almalar ile ilgili sorumluluğu bulunduğu anlamına gelmez.
12.5) ŞİRKET, her ne nam altında olursa olsun, üyenin sistemi kullanması ile bağlantılı sayılabilecek, doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle ŞİRKET, üyeden veya üçüncü kişilerden sadır olacak herhangi bir tazmin talebinden sorumlu değildir ancak ŞİRKET’in ödeme yapmak zorunda kalması halinde üyeye veya diğer sorumlulara rücu hakkı vardır ve ŞİRKETİN ilk yazılı talebi üzerine üç gün içinde ŞİRKET’in üçüncü kişilere ödemiş olduğu tüm tutarlar üye tarafından veya diğer sorumlular tarafından müteselsilen ŞİRKETE ödenir.
12.6) İnternet sitesi ŞİRKET haricindeki gruplar tarafından kontrol edilen diğer web sitelere bağlantılar (linkler) içerir. Bu sitelere http://www.santiyeler.com/ içindeki linklerle erişilse bile, ŞİRKET bu gibi diğer sitelerin kullanımından sorumlu değildir. ŞİRKET bu web sitelerini kontrol etmez ve hiçbir sorumluluk taşımaz.
12.7) İnternet sitesinin kapsadığı bilgiler ve ŞİRKET tarafından sunulan veriler üzerinde yapılan herhangi bir işlem veya alınan bir karar için ŞİRKET, herhangi bir kullanıcıya ya da herhangi bir bireye karşı sorumlu olmayacaktır. ŞİRKET tarafından sağlanmış ve erişilmiş bütün bilgi ve hizmetler olduğu gibi sunulmaktadır ve bu bilgiler hakkındaki garanti ve gösterimleri http://www.santiyeler.com/ üzerine almamaktadır. ŞİRKET, http://www.santiyteler.com/ içeriğindeki hizmet ve bilgilerin rahatsız etmeyeceğini ya da hatasız, daha doğrusu, bilgi, yazılım ya da sistemler tarafından erişilebilen malzemelerin virüslerden ya da zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti edemez.
12.8) Herhangi bir kişiye veya varlığa yapılan kanunsuz, zararlı, geçersiz, tehdit edici, tahkir edici iş teklifleri, bilgi, veri, metin, dosya, link, sohbet, iletişim, kayıt formuna yanlış bilgi vermek yada başkasını temsil etmek kaba konuşmalar, rahat vermemek, yada başka türlü, başkalarına zarar verme; tasdik edilmemiş reklam, destekleyici malzeme, yada tasdik edilmemiş diğer türden ricaları, "junk mail," "spam," "chain letters," sınırlama olmadan kapsayan yada maillerin talep edilmemiş yığın dağıtımı; anketler yollamak, müsabakalar, piramit projeleri, başkalarına entelektüel mülkiyet hakların çiğneyen malzeme yollamak; virüs dağıtmak, diğer bilgisayarların çalışmalarını zedeleyecek bozuk dosyalar yada herhangi benzer yazılım yada dosyalar gönderme, diğer üyelerin internet sitesine erişiminin engellenmesi işbu sözleşmeye göre yasak fiil sayılır ve bu gibi hallerde ŞİRKET, tek taraflı olarak her türlü kararı alarak derhal uygulayabilir.
12.9) İşbu sözleşmenin EK-1 üyelik seçenekleri tablosu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

13.) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRE


13.1) İşbu sözleşme onay anında yürürlüğe girer ve üyenin tercih ettiği üyelik paketinde belirtilen süre boyunca yürürlükte kalır.
13.2) İnternet üzerinden yapılacak üyeliklerde, işbu sözleşme okunup kabul edilmeksizin üyelik işlemi yapılması mümkün olmadığından, üye, işbu sözleşme ile bağlı sayılır ve sözleşme yürürlüğe girmiş olur. Bu nedenle üye, internet üzerinden yapılacak üyelik işlemleri için elektronik imza gerekmediğini, internet sitesi yönergesinin ve sistemin zorunlu kılması sebebi ile işbu sözleşmeyi okumuş ve hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve işbu sözleşme ile bağlı olacağını beyan kabul ve taahhüt eder.

14.) FESİH


14.1) ŞİRKET, herhangi bir sebep göstermeksizin istediği her zaman işbu sözleşmeyi 3 gün önceden ihbarda bulunmak kaydı ile feshedebilir. Ancak bu halde şirketin, ihbarname tanzim etmeden önce, üyenin internet sitesine-verilere erişimini engelleme ve üyeliği askıya alma hakkı vardır.
14.2) ŞİRKET, ÜYE’nin işbu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde sözleşmeyi ihbarsız olarak derhal tek taraflı olarak feshedebilir.
14.3) ŞİRKET 5 gün önceden yazılı olarak bildirerek, abonelik süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Bu halde ÜYE, yeni şartları kabul etmediği taktirde, ŞİRKET’ e bildirimde bulunarak, seçtiği üyelik paketine ait yükümlülükler ve işbu sözleşmedeki ödeme hükümleri baki kalmak üzere işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.
14.4) Üye, şifre aldıktan sonra ŞİRKET tarafından verilen hizmetten faydalanabilir hale geldiğinden, ŞİRKETÇE sunulan tüm verilere ulaşmış ve tüm proje bilgilerini öğrenmiş olacaktır. Bu nedenle üyelik süresinin dolmasından önceki herhangi bir anda, işbu üyelik sözleşmesi işbu madde hükümlerine göre ŞİRKET tarafından feshedilirse veya üyelik süresi içinde üye sözleşmeden cayarsa/sözleşmeyi feshederse, cayma veya fesih haklı sayılsa bile, bakiye süreye dair üyelik ücreti ÜYE’ye iade edilmez. Ayrıca ÜYE tarafından 12 AY içerisinde kullanılmayan krediler, üyeliğin yenilenmesi durumunda bir sonraki 12 AYLIK döneme devrolunmayacağı gibi, 12 AYLIK süre içerisinde kullanılmayan bakiye kredilere ilişkin ÜYE ücret iadesi talebinde bulunamayacaktır. Bu halde, ŞİRKET, henüz tahsil edilmemiş üyelik ücretinin tamamını üyeden talep ve tahsil etme hakkına haizdir.

15.) SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

16.) SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER


Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

17.) DEVREDİLMEZLİK


Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiyi devredilemez, kiralanamaz veya bedelli/bedelsiz kullanımına, yararına sunulamaz.

18.) TEBLİGAT


18.1) İşbu sözleşmede üyelik sistemi üzerinde yazılı mail adresleri hesap mutabakatı yapılırken kullanılabilecek geçerli mail adresleri olarak kabul edilir.
18.2) İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

19.) MÜCBİR SEBEPLER


19.1) İşbu sözleşmenin 11.1 numaralı maddesinde açıklanan mücbir sebepler yanında, taraflar arasında Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, taraflara kabili isnat olmayan, önlenemeyen, giderilemeyen ve edimini yerine getiremeyen tarafın alternatif kaynaklar, iş sürekliliğini sağlama planları veya başka yöntemlerle önüne geçmesinin mümkün olmadığı, borcun işbu sözleşmeye uygun olarak ifasını imkânsız veya ifayı talep etmenin objektif iyi niyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı sebepler ve  tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
19.2) Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olan taraf derhal karşı tarafı durumdan yazılı olarak haberdar edecek aksi halde ifa etmemeden doğan yaptırımlara katlanacaktır.

20-) DELİL SÖZLEŞMESİ


Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

21.) VERGİ VE HARÇLAR


Tek nüsha ve Ek-1’den oluşan bu işbu sözleşme nedeni ile doğabilecek DAMGA VERGİSİ üye tarafından ödenecektir.

22-) UYUŞMAZLIK VE YETKİ


22.1) Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanır ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar bakımından İstanbul (MERKEZ) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
22.2) İşbu Sözleşme taraflar arasında sözleşmeyi internet üzerinden onayladığı tarihte akdedilmiş sayılır. ŞANTİYELER DİJİTAL PLATFORM ANONİM ŞİRKETİ

TAM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR


İşbu sözleşme, Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 74 A-Blok / Daire: 98 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim ŞANTİYELER DİJİTAL PLATFORM ANONİM ŞİRKETİ (kısaca ŞİRKET) ile bu sözleşme uyarınca sunulan hizmeti kullanmak isteyen ve bu doğrultuda üyelik esnasında gerekli bilgileri bildiren Üye arasında (kısaca “ÜYE”) akdedilmiştir.

2-) TANIMLAR


VERİ: İnternet sitesi veya mobil cihaz üzerinden veya başka bir şekilde, ŞİRKET tarafından üyelik hakkı kapsamında üyenin erişimine sunulan tüm bilgileri ifade eder. ÜYELİK HAKKI: Üyelik paketlerinin sağladığı sınırlarla bağlı olarak, ŞİRKETÇE sunulan verilere erişimi ve internet sitesinden üyelik paketinin sunduğu imkânlar kapsamında yararlanma (internet sitesi içindeki verilerin üyenin kullanımına açılması ve görüntülenmesi) hakkını ifade eder. Üyelik hakkından münhasıran ÜYENİN kendisi yararlanabilir. KORSAN KULLANIM: Herhangi bir kişinin üyelik sözleşmesine uymaksızın ve üye olmaksızın internet sitesini ve/veya mobil uygulamaları kullanması, bir üyeye ait şifrenin/şifrelerin, üyelik paketlerinin verdiği yetkiyi aşacak şekilde başkalarınca kullanılması, (birden fazla kullanım hakkı (üyelik) satın alınmaksızın, sistemin, aynı kullanıcı adı ve şifre ile birden fazla kişi tarafından kullanılması ya da kullandırılması) şifrenin/şifrelerin üye olmayan kişiye verilmesi, ŞİRKET’in sunduğu verilerin başkalarına verilmesi, izinsiz olarak herhangi bir aygıt ile kopyalanması veya çoğaltılması, üyenin veya bir başka kişinin şirketin sunduğu verileri veya metinleri hard copy olarak kullanması veya çoğaltması, değiştirmesi, yayınlaması, iletmesi, herhangi bir cihaza aktarması veya satışa sunması, türemiş çalışmalar yapması, kopyalaması, yeniden dağıtması veya yeniden iletme-yayımlama yapması ya da üye olmayan kişinin üyelik haklarını kullanması kısacası işbu sözleşme ile belirlenen kurallara aykırı şekilde gerçekleşen her türlü kullanım/kullandırma ve faydalanma/faydalandırma korsan kullanım teşkil eder ve korsan kullanım yasaktır.

3-) KONU


İş bu sözleşmenin konusu; ÜYENİN, ŞİRKET’in sahibi ve işleticisi olduğu, www.santiyeler.com (kısaca internet sitesi) adlı internet sitesine üye kayıt edilerek, üyelik paketlerinin sağladığı nispette ŞİRKET’in sağladığı verilere ulaşması, site içeriğinden faydalanması, sitenin kullanım koşulları ile taraflar arasındaki görev, sorumluluk hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4-) ÜYELİK PAKETLERİ ve ÜYENİN TABİ OLACAĞI ŞARTLAR


4.1) ÜYE, kendine hitap eden talep kategorisini ve kullanıcı sayısını seçer, firma kategorisini seçer. Daha sonra ŞİRKET, ÜYENİN profilini inceler. ŞİRKET, ÜYENİN profiline uygun kategorileri oluşturur ve ÜYENİN kullanımına açar. Yalnızca ÜYENİN profiliyle alakalı kategoriler açılır.
4.2) Dönemsel olarak internet sitesinin kullanıcılara sunmuş olduğu kampanyalar: ücretsiz ek kategori, ekstra kullanıcı sayısı v.b. gibi haklar kampanya süresi bittiğinde ya da herhangi bir durumda verilen ücretsiz özelliklerin kullanımı sonlandırılabilinir. Üye, üye olduktan sonra herhangi bir ek bölge, ekstra kullanıcı ve şirket kategorisi almak isterse, ücretini ayrıca ödeyerek satın alabilir. Üye anılan paketlerden birini seçtikten sonra, yalnızca seçilen paketin kendisine sağladığı imkân ve yetkilerle sınırlı olmak üzere üyelik hakkından faydalanabilir.
4.3) Her bir üyelik paketinin ÜYE’ye sağladığı yetkiler ve imkânlar ve giriş izninin sınırı EK-1’de yer alan ÜYELİK SEÇENEKLERİ TABLOSUNDA açıklanmıştır. İnternet sitesine giren üye, sitedeki yönergeleri takip ederek üye kayıt işlemine başladığında, üyelik paketinin sağladığı yetki ve imkânları gösteren üyelik seçenekleri tablosu, kendisine site üzerinden sunulmaktadır. ÜYE, kendisine sunulan üyelik seçenekleri tablosundan, her bir paket altındaki “üye ol” butonunu işaretleyerek, talep ettiği paketi tek taraflı olarak belirleyebildiğinden, (site yönergesi ve sistem, paket seçmeden üyelik kaydına izin vermediğinden) ÜYE, seçtiği paketin kendisine sağladığı yetkileri ve imkânları bilmediğini veya kendisine sunulan paketin, arzu ettiği imkânları sağlamadığını ileri süremez. Paket seçimi yapıldıktan sonra, site yönergesi ve sistem, üye kaydının tamamlanması için devam eden işlemleri tamamlamak üzere ÜYEYİ yönlendirir, üyelik işlemleri tamamlanmadan önce sistem müsaade ettiği müddetçe ÜYE, seçtiği üyelik paketini değiştirip, yeni bir üyelik paketi seçebilir. Sistem ve site yönergesi müsaade etmediği takdirde seçilen üyelik paketi değiştirilemez.
4.4) ÜYE, kayıt işlemleri sırasında verdiği tüm bilgilerin (kişisel bilgiler, adres-ödeme bilgileri) ve site yönergesi ile sistem tarafından istenen diğer bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde yapılan yanlışlık sebebi ile doğacak her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu, ŞİRKET’in bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.
4.5) ÜYE, bir üyelik paketinden diğerine ŞİRKETİN onay vermesi halinde ve fark ücreti ödeyerek geçiş yapabilir. ŞİRKET mevcut üyelik paketlerinden başka tipte üyelik paketleri ihdas edebilir.
4.6) Üyeliğin tamamlanması veya aktivasyonu için internet sitesi üzerinden doldurulmuş olan başvuru formunun ve internet sitesi üzerinden temin edilecek sözleşmenin ıslak imzalı olarak ŞİRKETE gönderilmesi veya imzalı belgelerin ŞİRKETE fakslanması ŞİRKET tarafından istenebilir, bu halde üye talep edilen belgeleri talep edilen şekilde ŞİRKETE göndermekle yükümlüdür. Aksi halde şirket bütün yasal haklarını saklı tutma hakkına sahiptir.
4.7) Üyeliğin aktive edilmesi ŞİRKET’in onayına bağlanabilir bu halde üyelik sistem üzerinden aktive edilir. ŞİRKET, işbu sözleşmeye aykırılık halinde üyeliği aktive edip etmemekte veya üyeliği dondurmakta veya üyeliği iptal etmekte serbesttir.

5-) SORUMLULUKLAR


5.1) Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
5.2) Şirket, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
5.3) Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
5.4) Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
5.5) Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
5.6) ŞİRKET tarafından ÜYE'nin sistem üzerindeki e-posta adresine kampanya, reklam, sitemizi ziyaret sayısı veyahut site üzerinde ilgilendiği alan bilgisi gibi her türlü konuda bilgi amaçlı e-posta gönderilebilecektir. Bu hususta ÜYE dilerse e-posta bildirim listesinden ŞİRKET'e bildirim yapmak şartıyla ile çıkabilecektir. Sisteme dahil olmakla ÜYE e-posta almayı peşinen kabul eder.

6-) GİZLİLİK


6.1) İşbu sözleşme kapsamında ŞİRKET’in internet sitesi ve mobil cihazlar üzerinden üyenin erişimine sunmuş olduğu veriler, üyeye verilen şifreler, üyenin erişimine sunulan bilgi ve belgeler, ŞİRKET’in verileri elde etmek için kullandığı iş metotları, şablonları, inşaat projelerinin her türlü bilgileri, satın alma talepleri, 3. Kişilere ait ad-soyad, ticari unvan, iletişim bilgisi, üye açısından gizli bilgi olarak kabul edilir ve gizli bilgilerin ifşası yasaktır, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Dolayısıyla ÜYE, korsan kullanıma yol açacak hiçbir eylemde bulunmayacağını, ayrıca korsan kullanım halinde, durumu derhal ŞİRKETE bildireceğini ve şifrenin/ şifrelerin değiştirilmesini sağlayacağını beyan kabul ve taahhüt eder.
6.2) Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
6.3) Bu nedenle yukarıdaki maddelerdeki yükümlerin üye tarafından kasten veya kusur ile ihlal edildiğinin veya korsan kullanım bulunduğunun ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde ŞİRKET, şifre/şifreleri bloke etmek, siteye erişim engellemek, üyeliği askıya almak veya iptal etmek, sözleşmeyi feshetmek, korsan kullanımı engelleyecek her türlü hukuki-cezai yola başvurmak haklarını haizdir. ŞİRKETİN bu hakları kullanması halinde üye, üyelik ücretinin iadesini isteyemez. Buna ek olarak böyle bir tespit halinde ÜYE, tabi bulunduğu üyelik paketinin üyelik seçenekleri tablosunda gösterilmekte olan yıllık ücret miktarınca cezai şart ödemeyi ve ŞİRKET nezdinde doğacak menfi-müspet zararları tazmin etmeyi kabul eder. Üye, cezai şartın fahiş olmadığını, işbu sözleşmenin uygulanması için vazgeçilmez şartın gizlilik olduğunu bu nedenle de cezai şartın konuluş sebebini idrak edip, cezai şartı kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.) ŞİFRE GÜVENLİĞİ


7.1) Şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
7.2) Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
7.3) Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8.) GARANTİ VERMEME


İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

9.) KAYIT VE GÜVENLİK


Üye, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

10.) ÜYELİK ÜCRETLERİ VE ÖDEME


10.1) İşbu sözleşme tam üyelik sözleşmesidir. ÜYE yapmış olduğu ödemeyle tam üyeliğin ŞİRKET tarafından sunulan tüm imkanlarından faydalanır.
10.2) Üyeliğin tesis edildiği ilk yıl için, Ek-1 üyelik seçenekleri tablosunda yazılı üyelik ücretleri aynen geçerlidir. ŞİRKET devam eden yıllarda üyelik paketlerinin ücretlerini istediği şekilde değiştirebilir.
10.3) Üyelik paketleri periyodik süreli olduğundan, aşağıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere; tüm üyelik ücretleri üye tarafından peşin ya da kredi kartı ile ödenir. Üyelik ücretleri sözleşmenin onaylanması anında muacceliyet kesp eder, bu nedenle üyenin temerrüde düşmesi için ihtar gönderilmesi gerekmez.
10.4) İşbu sözleşmenin, üyenin sözleşmeyi kabul etmesi akabinde üyelik sayfasında yapılacak ödeme ile yürürlüğe girer. Yapılan ödeme sonrasında Şirket üyeye faturasını e-fatura ya da kargo yolu ile gönderecektir. Üyelik ücretlerinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ŞİRKET, 6.4 no lu maddedeki haklarını kullanabileceği gibi üyelik ücretinin tamamını üyeden tahsil etmek hakkına haizdir.
10.5) Üyelik ücretine artı yüzde on sekiz (%18) KDV uygulanmaktadır.

11.) GENEL HÜKÜMLER


11.1) İnternet sağlayıcılarından veya yer sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlar, mobil cihazlardan veya GSM operatörlerinden kaynaklanan sorunlar veya mobil uygulamaların mobil cihazlar ile uyumsuz olmasından kaynaklanan sebepler veya üyenin kendisinden kaynaklanan sebepler veya ŞİRKET dışındaki üçüncü kişilerin eylemlerinden kaynaklanan sebepler veya benzer diğer hallerde, üyelerin internet sitesine veya verilere ulaşamamaları/mobil uygulamaları kullanamamaları, kısacası sözleşmeye konu hizmeti alamamaları halinde ŞİRKET’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmadığını üyeler kabul ederler. Bu kapsamda ŞİRKET donanım, işletim sistemi arızasından, network tasarım ve bağlantı hatalarından, virüs ve benzeri kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından veya üyenin üyelik hakkını kullanamamasından sorumlu tutulamaz. Bu haller ve buna benzer diğer haller mücbir sebep kabul edilir. Ancak mücbir sebep içinde geçen süreler, üyelik süresine eklenemez, ŞİRKET’in alacağını ortadan kaldırmaz, şirketin tahsil hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.
11.2) ÜYE, internet sitesini ve işbu sözleşmeye konu tüm hizmetleri kullanılmasına elverişli teknik özelliklere sahip yeterli olan donanımı veya yazılımı kendisinin temin edeceğini, ŞİRKETİN yazılım/donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
11.3) ÜYE, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden yararlanırken, yasaların getirdiği düzenlemelere uygun hareket edeceğini; aksi halde her türlü maddi ve/veya manevi, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve beyan eder. Şirketin sunduğu verilerin, bilgilerin, metinlerin veya yazılımın, telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 6102 sayılı TTK hükümleri ile koruma altına alınmıştır ve tamamı ile ŞİRKETE aittir. Üyenin tabi bulunduğu üyelik paketlerinin verdiği yetki dışında kalan her türlü kopyalama ve çoğaltma eylemi ve işlemleri TCK’nun 243,244 ve 246 maddeleri ve FSEK’in ilgili hükümleri ve TTK 54-63 maddeleri hükümleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bu tip eylemler sebebiyle ŞİRKET anılı mevzuattan doğan hakları kullanabileceği gibi, bu tip eylemler işbu sözleşmenin tanımlar bölümünde açıklanan korsan kullanım sayılır ve ŞİRKET korsan kullanım halinde SAHİP OLDUĞU TÜM HAKLARI aynı anda kullanabilir.
11.4) İşbu sözleşme kapsamında sunulan bilgi ve veriler, ŞİRKET’in bu veriler ile ilgili bir yükümlülük üstlendiği, inşaat projeleri ile ilgili sorumluluğu bulunduğu anlamına gelmez.
11.5) ŞİRKET, her ne nam altında olursa olsun, üyenin sistemi kullanması ile bağlantılı sayılabilecek, doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle ŞİRKET, üyeden veya üçüncü kişilerden sadır olacak herhangi bir tazmin talebinden sorumlu değildir ancak ŞİRKET’in ödeme yapmak zorunda kalması halinde üyeye veya diğer sorumlulara rücu hakkı vardır ve ŞİRKETİN ilk yazılı talebi üzerine üç gün içinde ŞİRKET’in üçüncü kişilere ödemiş olduğu tüm tutarlar üye tarafından veya diğer sorumlular tarafından müteselsilen ŞİRKETE ödenir.
11.6) İnternet sitesi ŞİRKET haricindeki gruplar tarafından kontrol edilen diğer web sitelere bağlantılar (linkler) içerir. Bu sitelere http://www.santiyeler.com/ içindeki linklerle erişilse bile, ŞİRKET bu gibi diğer sitelerin kullanımından sorumlu değildir. ŞİRKET bu web sitelerini kontrol etmez ve hiçbir sorumluluk taşımaz.
11.7) İnternet sitesinin kapsadığı bilgiler ve ŞİRKET tarafından sunulan veriler üzerinde yapılan herhangi bir işlem veya alınan bir karar için ŞİRKET, herhangi bir kullanıcıya yada herhangi bir bireye karşı sorumlu olmayacaktır. ŞİRKET tarafından sağlanmış ve erişilmiş bütün bilgi ve hizmetler olduğu gibi sunulmaktadır ve bu bilgiler hakkındaki garanti ve gösterimleri http:// www.santiyeler.com/ üzerine almamaktadır. ŞİRKET, http://www.santiyeler.com/ içeriğindeki hizmet ve bilgilerin rahatsız etmeyeceğini yada hatasız, daha doğrusu, bilgi, yazılım yada sistemler tarafından erişilebilen malzemelerin virüslerden yada zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti edemez.
11.8) Herhangi bir kişiye veya varlığa yapılan kanunsuz, zararlı, geçersiz, tehdit edici, tahkir edici iş teklifleri, bilgi, veri, metin, dosya, link, sohbet, iletişim, kayıt formuna yanlış bilgi vermek yada başkasını temsil etmek kaba konuşmalar, rahat vermemek, yada başka türlü, başkalarına zarar verme; tasdik edilmemiş reklam, destekleyici malzeme, yada tasdik edilmemiş diğer türden ricaları, "junk mail," "spam," "chain letters," sınırlama olmadan kapsayan yada maillerin talep edilmemiş yığın dağıtımı; anketler yollamak, müsabakalar, piramit projeleri, başkalarına entelektüel mülkiyet hakların çiğneyen malzeme yollamak; virüs dağıtmak, diğer bilgisayarların çalışmalarını zedeleyecek bozuk dosyalar yada herhangi benzer yazılım yada dosyalar gönderme, diğer üyelerin internet sitesine erişiminin engellenmesi işbu sözleşmeye göre yasak fiil sayılır ve bu gibi hallerde ŞİRKET, tek taraflı olarak her türlü kararı alarak derhal uygulayabilir.
11.9) İşbu sözleşmenin EK-1 üyelik seçenekleri tablosu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

12.) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRE


12.1) İşbu sözleşme onay anında yürürlüğe girer ve üyenin tercih ettiği üyelik paketinde belirtilen süre boyunca yürürlükte kalır.
12.2) İnternet üzerinden yapılacak üyeliklerde, işbu sözleşme okunup kabul edilmeksizin üyelik işlemi yapılması mümkün olmadığından, üye, işbu sözleşme ile bağlı sayılır ve sözleşme yürürlüğe girmiş olur. Bu nedenle üye, internet üzerinden yapılacak üyelik işlemleri için elektronik imza gerekmediğini, internet sitesi yönergesinin ve sistemin zorunlu kılması sebebi ile işbu sözleşmeyi okumuş ve hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve işbu sözleşme ile bağlı olacağını beyan kabul ve taahhüt eder.
12.3) Üyeliğini yenilemek isteyen ÜYE, üyelik döneminin bitiminden bir hafta önce bu sözleşmede belirlendiği şekilde, tercih ettiği üyelik paketine ait ücretleri ödediği takdirde, seçtiği üyelik dönemi için üyeliği yenilenmiş olur.

13.) FESİH


13.1) ŞİRKET, herhangi bir sebep göstermeksizin istediği her zaman işbu sözleşmeyi 3 gün önceden ihbarda bulunmak kaydı ile feshedebilir. Ancak bu halde şirketin, ihbarname tanzim etmeden önce, üyenin internet sitesine-verilere erişimini engelleme ve üyeliği askıya alma hakkı vardır.
13.2) ŞİRKET, ÜYE’ nin işbu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde sözleşmeyi ihbarsız olarak derhal tek taraflı olarak feshedebilir.
13.3) ŞİRKET 5 gün önceden yazılı olarak bildirerek, abonelik süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Bu halde ÜYE, yeni şartları kabul etmediği taktirde, ŞİRKET’ e bildirimde bulunarak, seçtiği üyelik paketine ait yükümlülükler ve işbu sözleşmedeki ödeme hükümleri baki kalmak üzere işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.
13.4) Üye, şifre aldıktan sonra ŞİRKET tarafından verilen hizmetten faydalanabilir hale geldiğinden, ŞİRKETÇE sunulan tüm verilere ulaşmış ve tüm proje bilgilerini öğrenmiş olacaktır. Bu nedenle üyelik süresinin dolmasından önceki herhangi bir anda, işbu üyelik sözleşmesi işbu madde hükümlerine göre ŞİRKET tarafından feshedilirse veya üyelik süresi içinde üye sözleşmeden cayarsa/sözleşmeyi feshederse, cayma veya fesih haklı sayılsa bile, bakiye süreye dair üyelik ücreti ÜYE’ye iade edilmez. Bu halde, ŞİRKET, henüz tahsil edilmemiş üyelik ücretinin tamamını üyeden talep ve tahsil etme hakkını haizdir.

14.) SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

15.) SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER


Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

16.) DEVREDİLMEZLİK


Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiyi devredilemez, kiralanamaz veya bedelli/bedelsiz kullanımına, yararına sunulamaz.

17.) TEBLİGAT


17.1)İşbu sözleşmede üyelik sistemi üzerinde yazılı mail adresleri hesap mutabakatı yapılırken kullanılabilecek geçerli mail adresleri olarak kabul edilir.
17.2)İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

18.) MÜCBİR SEBEPLER


18.1) İşbu sözleşmenin 11.1 no lu maddesinde açıklanan mücbir sebepler yanında, taraflar arasında Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, taraflara kabili isnat olmayan, önlenemeyen, giderilemeyen ve edimini yerine getiremeyen tarafın alternatif kaynaklar, iş sürekliliğini sağlama planları veya başka yöntemlerle önüne geçmesinin mümkün olmadığı, borcun işbu sözleşmeye uygun olarak ifasını imkânsız veya ifayı talep etmenin objektif iyi niyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı sebepler ve  tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
18.2) Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olan taraf derhal karşı tarafı durumdan yazılı olarak haberdar edecek aksi halde ifa etmemeden doğan yaptırımlara katlanacaktır.

19-) DELİL SÖZLEŞMESİ


Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

20.) VERGİ VE HARÇLAR


Tek nüsha ve Ek-1’den oluşan bu işbu sözleşme nedeni ile doğabilecek DAMGA VERGİSİ üye tarafından ödenecektir.

21-) UYUŞMAZLIK VE YETKİ


21.1) Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanır ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar bakımından İstanbul (MERKEZ) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
21.2) İşbu Sözleşme taraflar arasında sözleşmeyi internet üzerinden onayladığı tarihte akdedilmiş sayılır. ŞANTİYELER DİJİTAL PLATFORM ANONİM ŞİRKETİ